Türkçe +(g)Ak ekiyle yapılan kelimeler

Partisip ekidir. ETü geçişli fiillerden nesne adı, geçişsiz fiillerden özne ve eylem adı yapar. ETü +gAk biçimi egemendir, ancak erken dönemden itibaren +Ak örnekleri  görülür (çörek, sakak, yürek). TTü /g/ sesi erir ve tüm örnekler +Ak olarak telaffuz edilir.