Türkçe +(g)An- ekiyle yapılan kelimeler

Fiil ekidir. TTü erken dönemde fiillerden alışkanlık ve süreklilik bildiren sıfat yapar (sorağan, akağan, söyleğen vb.). — YTü aynı anlamda sıfat (durağan, süreğen) ve ad (gezegen) yapımında kullanılmıştır. — Yatağan örneği belki sonses +t ile biten bazı köklere eklenen menşei belirsiz /a/ sesiyle (karş. tutam) ETü +gAn ekinin bileşiminden ibarettir.

Eski Türkçe

güven-, kazan-, kıskan-, utan-

Türkiye Türkçesi

beğen-, gönen-, ımızgan-, kıvan-, özen-, tırman-