Türkçe +çIn ekiyle yapılan kelimeler

ETü ve TTü alacalı ve belirsiz renk sıfatları yapar.

Türkiye Türkçesi

burçin, sarışın, yalçın