Arapça +āt ekiyle yapılan kelimeler

YTü birkaç örnekte görülen bu ekin kaynağı ve işlevi açık değildir.

Türkiye Türkçesi

erat, gidişat