Türkçe +Al- ekiyle yapılan kelimeler

Addan fiil üreten +(g)A- eki ile +Il- edilgenlik ekinin bileşiğidir. ETü örneği yoktur. TTü sıfatlardan geçişsiz fiil üretir.

Türkiye Türkçesi

azal-, bunal-, çoğal-, çömel-, domal-, düzel-, sağal-, ufal-, yönel-

Yeni Türkçe

yoğalt-