Türkçe +Uz ekiyle yapılan kelimeler

ETü yazılı dönemde üretkenliğini büyük ölçüde yitirmiş bir yapım eki olduğu anlaşılıyor. Örneklerin çoğu kuşkulu yapıda olmakla beraber partisip eki olduğu var sayılabilir. +Uz ve +Iz biçimlerinin aynı ek olmaması mümkündür. * TTü birkaç örnekte rastlanan +Iz ekinin bununla alakalı olmaması ihtimali güçlüdür.

Eski Türkçe

ayaz, boğaz, depre-, domuz, güz, iz, köz, öz1, söz, ucuz, uyuz, uz1, yağız

Türkiye Türkçesi

örs, sıvazla-, tıkız, yalaz, yoz