Türkçe +lI(g) ekiyle yapılan kelimeler

Adlardan sıfat inşa eder. Muhtemelen +lA- fiil yapım eki ile +Ig partisip ekinin bileşiğidir. ETü +lIg biçimi, TTü /g/ sesini kaybederek fakat onun etkisiyle oluşan yuvarlaklaşmayı koruyarak +lU şeklini almıştır. 17. yy’dan sonra küçük ses uyumu gereğince +lI/+lU biçimine evrilmiştir.Sayısız örnekten çok azı sözlükte maddebaşı olarak gösterildi.

Eski Türkçe

belli, türlü

Türkiye Türkçesi

denli, emekli, havlu, kapalı, sevimli, toplu, tülü, yavuklu

Yeni Türkçe

olumlu, sorumlu, zorunlu