Türkçe +mAcA ekiyle yapılan kelimeler

Türkiye Türkçesi

atmaca, bilmece, bulmaca, çekmece, düzmece