Türkçe +oz ekiyle yapılan kelimeler

19. yy'dan itibaren delilik veya akılsızlık ifade eden argo sözcükler yapan ek. Muhtemelen Yun salós (saloz) sözcüğünden analoji yoluyla üretilmiştir. Bazı örneklerde +loz görülür.