Arapça faˁīl vezni

Arapça fiilin öznesini ifade eder. Türkçe +An veya +IcI eklerine benzer bir işleve sahiptir: kâtib “yazan” (#ktb), ḳātil “katl eden” (#ḳtl), hākim “hükm eden” (#hkm), tālib “taleb edici” (#tlb), hāmī “himaye edici” (#hmy).

abit, acil, âciz, adil, afif, ahir, ait, akif, akik, akil, akim, âkit, ali, alil, alim, amik, amil, amir, arız, ari1, arif, asi, asil, aşık1, atıl, ati, atik, azim2, aziz, baği, bais, baki, bakir, baliğ, bani, bariz, basit, batıl, batın2, bayat, bayır, bayi, bedii, beliğ, beri2, cahil, caiz, calip, cami, camia, cani, canip, cari, cazip, cebin, cedit, cenin, cesim, cirit, daği, dahi2, dahil2, daim, dair, dakik, delil, edip, elim, emin, emir2, esir1, esir2, essah, fahiş, faik, fail, faiz, fakih, fakir, fani, fariğ, farika, fasık, fasih, fasit, fatih, fazıl, feci, ferik, firik, fitil, gabi, gafil, gaip, galip, galiz, gani, garip, gasıp, gazi, habip, habis, hacip, hadım, hadim, hadis, hafız, hafi, hafif, hafit, hain, haiz, hakim1, hakim2, hakir, hali, haliç, halik, halim, halis, halita, hami, hamil, hamile, hamiş, hamur, hanif, hariç, harika, harikulade, harim, harir, haris, has, hasıl, hasıla, hasır, hasip, hasis, haşin, hatır1, hatip, havi, hayıt, hayy, hazakat, hazır, hazin, hecin, hekim, herif, kabil1, kabil2, kabzımal, kadı, kadim, kadir2, kadir3, kadit, kâfi, kâfir, kâhin, kahir, kaim, kâmil, kani, kari, karin, kasım, kâşif, katil2, kâtip, kavi, kâzip, kebir, kefil, kenef, kerim, kesif, lain, latif, layık, layiha, lazım, leziz, mahir, mail1, malik, mani1, mariz, mayi, mazi, meni, mesih, metin2, meyyit, nadim, nadir, nafi, nafiz, nahif, nail, naip, nakıs2, nakip, nasip2, naşi, natır, nazım2, nazır, nazil, nebi, necip, necis, nedime, nefis2, nesim, neşid, nezih, raci, racim, rafızî, rahim2, rahip, rakım, rakik, rakip, ravi, rayiç, razı, redif, refik, refika, reis, reşit, rezil, sabık, sabi, sabit, sadık, sadır, saf1, safi, sağir, sahi, sahil, sahip, saik, sair, sakıt, saki, sakil, sakim, sakin, salih, salik, salim, sam yeli, sani, sari1, sarih, sebil, sefih, sefil, sefir, selim, seri2, seyis, seyit, simit, şahika, şahit, şair, şaki, şamil, şatır, şayi, şedit, şehir2, şehit, şeni, şerif1, şerik, şerir, şerit, tabi, tabip, tacir, tahin, tahir, tali, talih, talip, tam, tarik, tavil, tayyip, vacip, vadi, vahim, vaiz, vakıf2, vaki, vali, varis1, varit, vasıl, vasi1, vasi2, vazıh, veciz, vekil, veli, vezir, yemin, yetim, zabit, zahir, zahit, zail, zaim, zait, zakir, zalim, zamir, zarif, zayıf, zayi, zeki, zelil, zifir