Arapça faˁala(t) vezni

Arapça çoğul vezinlerinden biridir. Bu kalıba uyan türevler genellikle kollektif bir bütünü veya münferit örneklerden oluşan bir soyutlamayı ifade eder.