Arapça faˁla(t) vezni

Faˁl vezninin dişili a) herhangi bir soyut veya kollektif kavramın tekil bireyini (ism-i merre), b) basit bir ismi, veya c) bir eylem adını (masdar) ifade edebilir. İlk ikisi Türkçede genellikle t'siz (darbe, hamle, secde, celse, zerre), sonuncusu genellikle final t ile (gayret, rağbet, rahat) söylenir, ancak bu kuralın istisnaları çoktur.