Arapça fiˁl vezni

Arapça en yaygın basit ad kalıbıdır. Az sayıda örnekte masdar işlevine sahiptir (hıfz, zikr). Türkçede /ı/ veya /i/ kullanılır; ikinci ve üçüncü ünsüzler arasına dolgu sesi /i/ ilavesiyle ikinci hece yapılır.( kısm > kısım).