Arapça fuˁūl vezni

Arapça masdar veznidir (hücum, nüfuz, zuhur). Ayrıca çoğul ve kolektif adlar inşa eder (hukuk, usul, fünun, nüfus). Masdar işlevinin, dilin daha eski bir aşamasında kolektif isimden türediği varsayılabilir (üreme = ürünler, var olma = varlıklar).