Arapça tafāˁul vezni

Arapça fiilin altıncı babda masdarını yapar. Bir şeye dönüşme, +lAşmA veya 'gibi görünme' anlamını verir: tecāhül “cahil geçinme”, tegafül “bilmezden gelme”, tasānüd “dayanışma”, tevāzuˁ “alçaklanma”. Faili mutafāˁil, mef’ulü mutafāˁal veznindedir.