Türkçe +()r ekiyle yapılan kelimeler

Geniş zaman çekim eki ender olarak bağımsız ad yapımında kullanılmıştır.

Eski Türkçe

değer

Türkiye Türkçesi

çıkar, gelir, gider, keser, yarar, yatır

Yeni Türkçe

çekimser, duyarlık, iyimser, karamsar, kötümser, önder, umar