Türkçe +çA ekiyle yapılan kelimeler

ETü adlara küçültme anlamı verir; sıfatlardan nesne adı yapar. ETü işlektir. TTü geç dönemde işlekliğini yitirmiş ve +çIk eki ön plana çıkmıştır. * Farsça ve Türkçe küçültme ekleri +Ak, +çA ve +çAk özdeşliği dikkat çekicidir. * YTü isim ve fiillere serbestçe eklenen +çA ekinin buraya mı yoksa zarf yapan +çA2 ekine mi ait olduğu her zaman anlaşılamaz.