Türkçe +çIl ekiyle yapılan kelimeler

Ad ekidir. TTü eski örneklerde "avlayıcı" anlamı taşır (balıkçıl “balık avlayan”, tavşancıl “tavşan avlayan"). Adamcıl sözcüğünün geçirdiği şaşırtıcı anlam evrimi etkisiyle  YTü “seven” anlamında kullanılmıştır (bencil, evcil, insancıl). YTü öncül örneğinde işlevi meçhuldür.

Türkiye Türkçesi

adamcıl, tavşancıl

Yeni Türkçe

bencil, evcil, insancıl, öncül