Türkçe +AnAk ekiyle yapılan kelimeler

TTü +(A)mak ekinin varyant biçimidir. TTü ve YTü fiilden araç adları ve diğer partisipler yapar.