Türkçe +Av ekiyle yapılan kelimeler

ETü +Ig ekinin Kıpçak ve Çağatay lehçelerinde -A ile biten fiil gövdelerine eklenmiş biçimidir. TTü örneği yoktur. YTü fiilden serbest çağrışım yoluyla çeşitli adlar yapımında kullanılmıştır.