Türkçe +IştIr- ekiyle yapılan kelimeler

İşteşlik fiilinin ettirgeni (faktitif) bazı TTü örneklerde süreklilik ve zıt yönlere devinim bildiren geçişli fiiller yapar (kırıştır-, koşuştur-, savuştur-, geçiştir-). YTü eleştir- fiilinde işlevi muğlaktır.

Türkiye Türkçesi

atıştır-, ovuştur-

Yeni Türkçe

araştır-, eleştir-, kovuştur-