Türkçe +Il ekiyle yapılan kelimeler

ETü örneklerin hemen hepsinde kök ve yapı muğlaktır (osal, amıl, ınal, yaval, ıdıl, kısıl, tükel, sigil). TTü iki örnek, yansıma seslere ait ayrı bir işlevi düşündürürler. Karş Il2. -- YTü ad (adıl, buzul), sıfat (çoğul, yabanıl) ve fiillerden (okul, koşul) sıfat üretmek için serbestçe kullanılmıştır. A ile sonlanan köklere ulanan ekin YTü +Il mı, eş işlevli +Al mı olduğu anlaşılamaz (öznel, yasal). Bu örnekler +Al maddesi altında listelendi.

Eski Türkçe

tükel, uysal

Türkiye Türkçesi

çakıl, tombul

Yeni Türkçe

adıl, ardıl, ataerkil, bağıl, buzul, çoğul, dişil, eril, gizil, koful, koşul, kumul, okul, özgül, tekil, yabanıl