Türkçe +gU ekiyle yapılan kelimeler

Partisip ekidir. ETü geçişli fiillerden nesne adı (içkü, vergü) ve alet adı (bıçku, bilegü, közegü, süngü), geçişsiz fiillerden özne ve eylem adı (bügü, kaygu, yanku) yapar. TTü üretkendir. 17. yy'dan sonra küçük ses uyumuna tabi olarak +gI/+gU biçimini alır. YTü yoğun olarak kullanılmıştır. Bir örnekte sıfattan isim (dışkı) bir örnekte isimden sıfat (özgü) yapar.